Through our school we are one
Mā te kura O Pā
toka, ka kotahi rā